John Graham-Cumming poinformował, że CloudFlare zaktualizował swoją instalację SPDY do najnowszej wersji SPDY/3.1. Jest to o tyle ważne, że Google i Mozilla już zaimplementowały wsparcie dla niej w najnowszych wersjach swoich wyszukiwarek i zapowiedziały zakończenie wspierania SPDY/2 w kolejnych wersjach. Serwery, które nie przejdą na SPDY/3 będą nawiązywać połączenie przy użyciu protokołu HTTP/1.

Aktualizacja protokołu SPDY/3.1 wprowadza rozszerzoną kontrolę przepływu danych na poziomie sesji . Kontrola przepływu jest ważna, ponieważ oprogramowanie klienckie na różnych urządzeniach (jak komputery, tablety czy smartfony) ma różne wymagania co do ilości danych, które może pobrać w określonym przedziale czasu.

Rozwój SPDY cieszy o tyle, że grupa robocza HTTPbis przyjęła go za podstawę do opisania specyfikacji drugiej wersji protokołu HTTP. Obecnie zgodnie z przyjętym planem HTTPbis zakończyła prace nad przepisaniem specyfikacji HTTP/1.1 i przekazała ją do Internet Engineering Steering Group propozycję do zatwierdzenia jako obowiązujący standard, na kwiecień tego roku planowane jest ostateczne wezwanie do zaproponowania ewentualnych zmian w specyfikacji HTTP/2, a w listopadzie ostatni draft specyfikacji tego protokołu ma być przekazany do IESG, również jako proponowany standard.