W HTTP drgnęło: Mark Nottingham, „głowa” grupy roboczej HTTPbis pracującej nad specyfikacją nowej wersji protokołu HTTP, pod koniec zeszłego roku napisał na liście mailingowej grupy, że pierwszy draft wersji 2.0 został opublikowany. Teraz, po kolejnym spotkaniu roboczym, grupa przyjęła wstępne założenia co do ścieżki rozwoju protokołu.

Jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę wszystko, co ostatnio działo się w tej dziedzinie, draft oparto na specyfikacji zaproponowanego przez Google’a protokołu SPDY. A właściwie nawet nie tyle oparto, co skopiowano tę specyfikację w całości. Mark Nothingham napisał, że oczywiście ten draft nie ma być podstawą do implementacji, a jedynie punktem wyjścia do prac nad zmianami w dotychczasowej wersji.

Zgodnie z zapisami w charterze po spotkaniu IETF w marcu 2012, pierwszy draft HTTP/2.0 miał powstać już w kwietniu ubiegłego roku, a przedstawienie specyfikacji do zatwierdzenia jako standard – w lipcu tego roku. Najwyraźniej jednak prace trochę się przedłużyły, bo draft został opublikowany dopiero pod koniec listopada 2012, a wystąpienie o zatwierdzenie standardu zostało przesunięte na listopad 2014.

IETF i HTTPbis to ogromne gremia, złożone z ludzi reprezentujących organizacje, którym wprawdzie zależy na rozwoju internetu, ale mające różne – często przeciwstawne – interesy. Zapewne dlatego grupa robocza dała sobie dwa lata na ustalenie szczegółów i wszystkich spornych kwestii. No cóż, wobec tego poczekamy. Lepiej późno nic wcale 🙂