prakseologia [gr. práxis ‘działanie’, ‘czynność’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’]

Rozważania o działaniu bądź przygotowanie działania: obmyślanie sposobów, dobieranie metod, wielostronna ocena realizacji i jej wyników.

Encyklopedia PWN