Słownik schema.org poszerzył się właśnie o cały zakres związany z medycyną i ochroną zdrowia. To bardzo wartościowy dodatek, bo wprawdzie istnieje wiele specjalizowanych projektów opisujących dane strukturalne z tej dziedziny, ale dotychczas nie istniało ogólnodostępne narzędzie, które mogłoby być wykorzystywane w sieci Web przez każdego zainteresowanego.

Do opisywania medycznych danych strukturalnych służy typ MedicalEntity i kilkanaście związanych z nim podtypów. W budowaniu słownika uczestniczyli zarówno lekarze i naukowcy związani z medycyną, jak i członkowie grup zajmujących się systematyzowaniem danych strukturalnych od strony technicznej. Dlatego jest on zarówno spójny, by łatwo było z niego korzystać, i równocześnie pojemny, by wypełnić potrzeby zarówno związanych z medycyną specjalistów jak i poszukujących podstawowych informacji pacjentów.